ѡ :

(12 ).
.
.
.
.
10 14 . .
.
1.
ɡ . . ߡ .

2.
. . . ء . .
. . ɡ .

3.
. . . . .
.

4.
. ɡ . .

5.
C . ߡ k ,. . .
. ǡ ա .

6.
ɡ . . .
.
.

7.
ʡ . .
. ɡ . .


.
.
.
ɡ .
7 10 .