( .. .

.. .. ... .

.. .. .. .

... .

.

: " " .

. .: ( ) : ( ) : ( ٰ ) .

ޡ ޡ : ( ) .

. .

ߡ ߡ ߡ ߡ ߡ ߡ ߡ .

| ϻ
ѡ ѡ () .

: ( ).

.

ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

ǡ ɡ .

|
.

.