: : : ɡ ߡ ǿ

: : Ӻ ݡ ﷺ ﷺ: ɡ .
ǡ Ǻ : ۝ [:2-3] : [:4] ɡ .
ߡ ɡ ǡ ȡ .
͡ ɡ ǡ ȡ ǡ : [:31] : Ǻ ﷺ ʡ ﷺ .
ﷺ ɡ ɡ ﷺ ﷺ: ɡ ɡ . .
: .