:

ɡ ݡ ǡ ʡ : .ڡ ɡ .

: ..
ʡ . ǡ 6 ǡ ǡ ɺ ߡ .ǡ ǡ ԡ ѡ ɡ .ߺ ߡ .