ɡ ɡ ϡ ʡ ǡ :


:
. 1964.
: .

1994 : .

: .


1 10000-14000 .

.

5000 .
.

. .
:

80٪ -100٪

​​ ( ) (dolichocephaly) . / ( ) .

60-80٪
. . . ( ).

50٪
. .

.


.


90٪ ​​ .

.

.

. .


. :

- .

- .

- .


.

20 ٪ .

: .


: .

.3 ٪ .

: .

.


.

. .

. .

60 80٪ .80-90٪ . 1.

NSD1 .

NFX 19. 2.

.


. .

.

. .


.

.

.

. .

​​ ​​ .

. .