. ǡ ɡ . ԡ .

:
. . ȡ .

:

. ݡ . " ". .
( ). ߡ . . . .
. . .
. ߡ .
. ɡ .
. . .
. ɡ .
:

() . . ۡ .

ݡ ߡ :

. . .

ߡ .

. .
. :

. . .
. (a-synuclein). . .

:

. . ɡ . 60 .
. . ߡ .
. .
. .

:

. () . . .
. ȡ . .

. .

. . ں .
. . .
. .

ɡ . .

. ɡ .
. ߡ .