:
..
1- ..
, .
2- ..
.
. .
3- ..
.
.
20 .
4- ..
" " " () .
() .
.
6- ..
.
.
.
.
4 . 3 .
.
7- ..
.
-6 ɺ 3 3 .
10 10 .
.
8- ..
Ѻ .