..


ȡ ɡ .
ɡ .ǡ .


ɡ ɡ ɡ ߡ ..1. .
2. .
3. :
.
.
.
.1. .
2. .
3. .
4. .
5. ߡ .