..
ɡ ɡ ǡ ʡ ǡ ǿ.
ɡ ɡ .


1% 1% .ɡ .


:
.
.
.
3 .
.
.
.
.:
.
.
.
.
.
.