..


ǡ ɿ
ϡ ..
.
.
.
.
.
..
.
.
ǡ ա .
.
ɡ .
..
.
ߡ .
.
.