Sanobar Restaurant

Al Khalidia Al Khalidiya St‬,


, ,


,


, , ,
97165283501