Bait Al Mandi Restaurant

Al Khalidia Al Khalidiya St‬,
,
97165281799