Sanobar Restaurant
Al Khalidia Al Khalidiya St‬,

, ,


,


, , ,
97165283501