..


Ǻ ߡ ߡ .

ɡ ɺ ԡ .
ɡ :
ɡ ɡ .
ǡ ǡ .
ߡ ɡ .
ɡ ɡ ̡ . ǡ .
ǡ . ߡ .
ɡ .