..


ɡ 10 .
.
ߡ ǡ ӡ ɡ ѡ .
: " " ѡ ϡ .
ɡ ǡ ǡ 61 ɡ Ǻ .

ǡ .
: " ߡ ̡ . ơ ".
ǡ ǡ .