..


ǡ .

ơ 7000 . ɡ ɡ . ߡ ҡ ѡ ɡ . ա ա : .
ǡ . ǡ .. ڡ ǡ . ʡ (ѡ ). ( ) . ɡ .
ǡ . 13500 ǡ . ǡ ɡ ɡ ա . ɡ . ߡ .


ɺ ɡ ɡ . . . .

ɡ ȡ . ߡ ɡ ʡ ɡ . ǡ .