:

: ޡ . ǡ ڡ .
: ǡ . .
: ɡ ǡ ǡ .
: ߡ ߡ ݡ ߡ ɡ .
: ȡ ơ ɡ ʡ .
: ɡ ǡ .
: .
: .
: .

: ɡ .