..

95 ٪ . () :


15 ..!
1.

- . .


2.
. ( 100 ) ɡ .
3 .

. ɡ . .
4 .
. ʡ . 4-5 3 ɡ . ( ) .
5 .
- . ߡ . ɡ ǡ ʡ .
6 .
. ѡ - .
7 .
. - . - ɡ ɡ ɡ .
8 .
ɡ . .
9.
ѡ . 100-200 . !
10 .
. ߡ . .
11 .
. . 25 38 ǡ 14 1000 . ǡ .
12.
ɡ . . - .
13 .
ǡ . . ڡ . 5٪ -10 ٪ . .
14 .
. ߡ . . .
15 . ڡ - . .