..


ɿ ߿ .

( ) ɡ ǿ :


ɡ ɡ .


ɡ . .


ǡ ɡ :
40-50 .
.
.
.
ɡ .
.
.
ɡ ޡ .


ѡ :
ɡ .
.
.
.
.
.


ʡ :
.
.
.
.


ǡ :
ɡ .
ɡ .
ɡ .


. :
.
ȡ .
.
.


ɡ .
֡ : ߡ ɡ .
.