..ɡ ա ɡ anorexia nervosa ա .


ɡ :[٢]
: ɡ .
: .
: ʡ .


:[٣]
: .
: ɡ 7 .
: .
: ѡ .
: .


ɡ bitters ڡ [٤] :[٥]
.
.
.
.
.


ɡ ɡ :[٦]
: ɡ .
: B ɡ .
: ǡ .