..


ȡ - - - - .


ǡ ǡ ǡ : [١]
.
.
.
.
.
.
.
ǡ :
. [٢]
. [١]
() ѡ ɡ .


ɡ ɡ ̡ ɡ ɡ [٣] ޡ : [٢]
: .
: .
: ˡ (pH) ǡ .
: ( ) .


֡ ɡ ǡ ̡ : [٤]
: .
: .
: ʡ ɡ MRI CT.
: ʡ .


ġ ɡ ֡ . ֡ . [٢] ɡ ɡ ȡ ̡ ɡ . [٥]


. :
: . [٦] . [٧]
: . [٧]
: . [٦]
: . [٦]
: ɡ . [٦]
: . [٦]
: . [٧]
: . ֡ 5 5 . 10 . 3 15 ɡ . [٧]
: ʡ .