. : . .
"" C . .

1.
. .
10 15 . !

2.
. ().

3.
- - Vicks . .
. .

4.
. . . .

5.
ѡ . . .

6.
. .
.

7.
.
.


8.
. ɡ . .

ȿ
7 10 ɡ :
.
10 .
.