.... :


:
.
.
.
.
.
.
.
.

:

. ѡ .
.
.
ɡ ɡ .
.
ɡ .
.
ɡ .
.
ԡ .