.. :

ɡ . . . . ȡ .
. . :1-
ǡ . . .2-
. . ɡ . . .
. . 22 32 . . .
: . ̡ . .: ̡ . .: . 10 ɡ .