.. :

- - :2)
:
.
.
.
.
.
.
.
ɺ ɺ ʡ :
.
.
.
.
.

ɡ ѡ :3)

.
.
ݡ .
ǡ .
.
.
ɡ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ɡ ǡ ɡ ǡ ա ɡ . 4)

ɡ ɡ : 5)

.
.
.
.
.
ʡ ء ̡ ̡ ɡ .


ѡ ɡ ɡ :6)
.
.
.
.
.
.
.
.
.