:
:: ٧٠./. ٠

:

: ٠٠ .

:

٧ ٢ ٠

١٠ ٠٠

٠֡ ٠٠٠:.

١٠ ѡ ..

.٠

٠

.

.

150 .

.

٤ ..

.

.

.

.