:
. ..
1-
.
2-

ѡ .
:
ɡ ֡
:
.
- .
- ɡ ɡ .
- ϡ ( ) .
- ɡ .
- ɡ ɡ .
- ϡ .
- .
- .
- .
- .
:
.
:
:
- .
- .
- .- .
- .
.
:
* ֡ ա ѡ ֡ .
* ͡ .
* ɡ : .
.
* ѡ .
ɡ .
* : ֡ (transfer board) ѡ .
* : ߡ .
֡ () ߡ () .
* : ۡ ɡ Push ups Extended brake levers.
* : ɡ Desk length armrests.
* ա .
* ɡ ʡ ɡ .
* ɡ .Chest strap :


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
:

ɡ .
: ɡ ߡ ڡ .
- .
- Lightweight folding W.C.:
.

.
- Tilt in space:
.
- Recliner:
90 ȡ ɡ .
- Stroller:
.
.
- .
- .(one arm drive) .
- .(low chair) .
- . 90\90\90 .
- .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
:.
.
.
.
.
.
.